Taxiatas energetika ka'sib-o'ner kolledji, Uzbekiston Respublikasi
 
 
   
   
           
 
Bas beti
Kolledjdin' tariyxi
Pedagogikaliq ja'mati
Tayarlanatug'in qa'niygeler
Jetiskenlikleri
Oqiw a'debiyatlari
Perspektivalari
Materialliq bazasi
Fotogalereya
Talaban 2009
Ma'nzili
 
Tàqiyatas Energetika kasip-o’ner kolledji hu’kimetlik nizamlardi basshiliqqa ala otirip, Respublikamizdin’ xaliq xojalig’i tarawlarina qa’nigeler tayarlap beriw maqsetinde jumislar alip barilmaqta. Kolledjimizdin’ tirnag’inin’ qalaniwinin’ tariyxina na’zer taslaytug’in bolsaq, bul oqiw orni tiykarinan respublikamizg’a 3óðóâøûëè3 qa’nigelerdi tayarlap beriw maqsetinde, 1970-jiëè orta ka’sip texnikaliq ushilishesi bolip jumis baslag’an edi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2009 Taxiatas energetika ka'sib-o'ner kolledji